ZST

Komunikat Dyrektora ZST

Jako Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach chciałem odnieść się do zarzutów pod adresem szkoły, w związku z drastycznym filmem nakręconym przez naszego ucznia. Po pierwsze chciałem poinformować, że osoba przedstawiona na filmie NIE JEST UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY. Chciałem także w skrócie przedstawić działalność wychowawczą naszej placówki w zakresie, który najbardziej Państwa interesuje, czyli kształtowania humanitarnej postawy wobec zwierząt. W Zespole Szkół Technicznych działa aktywnie Szkolne Koło Ekologiczne, w ramach którego od kilku już lat regularnie organizujemy różnego rodzaju akcje i spotkania edukacyjne, mające uwrażliwić młodzież  na problemy ekologiczne oraz kształtować postawy empatii względem zwierząt. Co roku organizujemy spotkanie z okazji Dnia Zwierząt, najczęściej zapraszając wtedy przedstawicieli organizacji pro-zwierzęcych. Jednym z pierwszych zaproszonych przez nas gości był pan Krzysztof Giemza, który opowiadał naszym uczniom o działalności swojej fundacji Zmieńmy Świat. Gościliśmy też byłego kierownika tarnowskiego Azylu dla bezdomnych zwierząt, pana Janusza Łabno. Obecny kierownik Azylu, pan Adrian Starzyk, z którym także współpracujemy, jest absolwentem ZST. Naszymi prelegentami byli również kilkukrotnie inspektorzy tarnowskiego oddziału OTOZ Animals, którzy opowiadając o swojej pracy informowali młodzież między innymi o prawnych aspektach i odpowiedzialności karnej za okrucieństwo względem zwierząt. Pan Artur Marek i Jakub Świątek, weterynarze z Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Tarnowie, oraz lek.wet. Mariusz Kajpus  uczyli naszą młodzież podstawowych zasad opieki nad domowymi pupilami. Uczniowie naszej szkoły kilka razy w roku biorą udział w akcjach wolontariackich zbierając karmę i środki finansowe na rzecz zwierząt bezdomnych i pokrzywdzonych przez los. Współpracujemy między innymi z Centrum Wolontariatu Empatia przy ZSEO oraz innymi organizacjami pro-zwierzęcymi, które zgłaszają się do nas o wsparcie.  To tylko część z prowadzonych przez nas działań, podaję tutaj jedynie przykłady adekwatne do sytuacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę naszej szkoły i zakładkę SKE: http://www.zst-tarnow.pl/kategorie/ske/
Uczeń, który był autorem filmu, został ukarany naganą dyrektora z ostrzeżeniem oraz pod nadzorem opiekuna klubu ekologicznego, przez okres nauki w technikum będzie wykonywać prace społeczne na rzecz opieki nad zwierzętami w organizacjach pro- zwierzęcych.
Aleksander Łopata – Bernacki