ZST

Konferencja w ZST "70 rocznica zbrodni katyńskiej"

19 listopada 2010r. o godzinie 13:00przedstawiciele naszej szkoły: Natalia Kusior, Klaudia Halastra, Tomasz Jarmuszkiewicz, Paweł Zych, Konrad Krupa, Damian Sobótka, Damian Brończyk, Sebastian Mleczko, Michał Niemiec, Patryk Rzońca  wraz z opiekunem mgr Wiolettą Bednarz wzięli udział w konferencji pt. „70 rocznica zbrodni katyńskiej” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
O zakłamanej przez lata historii, jako pierwsza opowiadała dr Anna Zapalecz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Referowała ona na temat przygotowania i skali deportacji obywateli polskich w głąb ZSRR w lutym 1940. Zapoznała z procesem i etapami wywózki, opowiedziała o drodze i sposobie w jaki traktowano Polaków. Jej wypowiedź bardzo zaciekawiła uczestników. Otrzymaliśmy wiele informacji dotyczących represji na Polakach, o których nie uczymy się ze szkolnych podręczników do historii.