Konkurs ekologiczny pt. Zaprośmy ptaki do Tarnowa

Szkolne Koło EKO zachęca uczniów ZST do udziału w kolejnej już edycji konkursu pt. Zaprośmy ptaki do Tarnowa, organizowanego przez  Urząd Miasta Tarnowa przy współpracy  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
Przedmiotem konkursu jest  zaprojektowanie i wykonanie budki lęgowej dla ptaków, która następnie zostanie zamontowana na terenie własnym lub zostanie przekazana do organizatora konkursu.  Jak taką budkę prawidłowo wykonać dowiecie się szukając informacji w Internecie oraz czytając regulamin konkursu dostępny tutaj.

Budki lęgowe należy wykonać w terminie do 1 marca 2022 r. Budki oraz sprawozdanie z realizacji zadania w formie krótkiego opisu prac oraz zdjęć z przebiegu budowy (oraz wieszania budki, jeżeli wykonawca zdecyduje się zawiesić ją we własnym zakresie) należy przekazać do szkolnych koordynatorów projektu w terminie do 11 marca 2022r. Po opieczętowaniu prace zostaną przekazane do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują i pomocą służą koordynatorki akcji na terenie szkoły: pani  Anna Fronc, Agnieszka Respondek i Beata Kotaś.