ZST

Konkurs języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych

Dnia 28.02.2017r. w ramach Dni Kultury Szkolnej, na 1 godzinie lekcyjnej, w sali nr 119 odbył się konkurs języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych. W konkursie wzięło udział 31 uczniów reprezentujących klasy   1A, 1E, 1F, 1I, 1Ia, 1Ib, 1M, 1N oraz 1T. W czasie 45 minut uczniowie rozwiązywali test słownikowo-gramatycznyskładający się z ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności, wykonywali ćwiczenie typu czytanie ze zrozumieniem. Maksymalnie można było uzyskać 85 punktów.
Największą liczbę punktów zdobyli kolejno:
I miejsce – Katarzyna Dulęba z klasy 1A (77,5p.)
II miejsce – Paweł Stańczyk z klasy 1I (77p.)
III miejsce – Konrad Świderski z klasy 1Ib (64,5p.)
Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostały przekazane nauczycielom języka angielskiego.
Laureatom serdecznie gratuluję i zapraszam na uroczyste wręczenie nagród przez p. Dyrektora, które odbędzie się w auli szkolnej dnia 22.03.2017r. (środa)
Organizator konkursu,
Ewa Wójtowicz, nauczycielka języka angielskiego