Konkurs języka angielskiego

W dniu 21.02. 2023, w ramach Szkolnych Dni Kultury odbył się konkurs języka
angielskiego dla uczniów klas czwartych po szkole podstawowej. Dwudziestu dwóch
uczestników, przez 45 minut, rozwiązywało test sprawdzający różne umiejętności językowe –
rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, a także znajomość słownictwa i gramatyki.
Uczniowie zmagali się zarówno z zadaniami zamkniętymi, jak i otwartymi, które wymagały
precyzyjnych odpowiedzi.
Zwycięzcą konkursu okazał się Michał Góral, uczeń kasy 4 Ti, zdobywając 70% punktów.
Serdecznie gratuluję i zachęcam do dalszego rozwijania swojej wiedzy.
Nagroda, ufundowana przez Radę Rodziców zostanie wręczona w dniu 16.03.2023, w czasie
podsumowania Szkolnych Dni Kultury.
Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostały przekazane nauczycielom j.angielskiego.
Katarzyna Niemiec, organizator