Konkurs na logo klas pierwszych w ZST

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie uczestniczą klasy pierwsze Zespołu Szkół Technicznych.
 2. Celem konkursu jest integracja grupy klasowej i budowanie poczucia przynależności do społeczności ZST, tworzenie zasad współpracy, wdrażanie do pracy zespołowej metodą projektu.
 3. Logotyp może mieć postać 2D lub 3D i ma nawiązywać do zawodu, w którym uczy się dana klasa, a także Szkoły.
 4. Logotyp nie powinien zawierać wizerunku postaci a jedynie znaki graficzne, symbole, litery, cyfry.
 5. Nadzór nad stosownością znaku i nawiązaniem do zawodu, w którym uczy się klasa sprawuje wychowawca klasy.
 6. Wychowawca rozpisuje prace nad wykonaniem logotypu w formie projektu klasowego i nadzoruje wykonanie pracy we wszystkich etapach.
 7. Logotyp powinien być oddany do biblioteki szkolnej do 10 października 2023 r. 
 8. Wskazówek i porad udziela przewodniczący Zespołu Wychowawców p. M. Gawron.
 9. Skład komisji konkursowej ustala w porozumieniu z dyrekcją przewodniczący Zespołu Wychowawców.
 10. Kryteria oceny prac konkursowych
 • czytelność symboli, liter, cyfr – 0-1-2-3 pkt,
 • estetyka wykonania a 0-1-2-3-4 pkt,
 • nawiązanie do zawodu  0-1-2-3 pkt,
 • ogólne wrażenie /efektywność 0-1-2-3-4 pkt,
 • oryginalność pracy 0-1-2 pkt.

POWODZENIA !!!