ZST

Konkurs na najładniejsza salę lekcyjną

Informacje-e1351776130840
W dniu 15 czerwca 2016 r. poddano ocenie sale lekcyjne w starym budynku i w pracowniach. Przyjęto skalę ocen od 1 do 6 punktów. W skład komisji konkursowej wchodzili: Pani Lucyna Olejnik, Pani Renata Zgłobicka oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego: dwie uczennice klasy I A: Joanna Witek i Magda Mędala oraz  Piotr Wawryka (kl. II I A).
W tegorocznej edycji konkursu wybrano najlepiej prezentujące się sale starym i nowym budynku szkolnym.
 
W starym budynku uznanie komisji zdobyły sale:

  • nr 122 (języka niemieckiego), opiekę nad tą salą sprawuje Pani Katarzyny Pokorny (30 punktów)
  • nr 211 (języka niemieckiego), opiekę nad tą salą sprawuje Pani Dorota Lis (28,5 punktów)

 
W budynku pracowni ex aequo (po 27 punktów):

  • sala nr 103p (urządzenia i sieci elektryczne), opiekunem jest Pan Marek Płachta
  • sala nr 104p (pracownia elektryczna), opiekunem jest Pan Andrzej Kieć

 
Tak jak w latach poprzednich ocenie podlegały: gazetki ścienne i inne wywieszone w salach informacje, zieleń, porządek oraz ogólne wrażenie estetyczne.