ZST

Konkurs na najładniejsza salę lekcyjną roku szkolnego 2014/2015

InformacjeW dniu 10 czerwca poddano ocenie sale lekcyjne zarówno w starym budynku, jak i w pracowniach. Przyjęto skalę ocen od 1 do 6 punktów. W skład komisji konkursowej wchodzili: Pani Lucyna Olejnik oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Kinga Zając (kl. II A) i Daniel Gaik (kl. I T).
Oto wyniki konkursu:…

  •  Miejsce 1 – ex aequo:

sala nr 1p (technologii wody), opiekę nad tą salą sprawuje Pani Alicja Wiśniowska
sala nr 122 (języka niemieckiego) pod opieką Pani Katarzyny Pokorny

  • Miejsce 2 – ex aequo:

sala nr 211 (języka niemieckiego), opiekunką jest Pani Dorota Lis
sala nr 121 (języka niemieckiego), opiekunką jest Pani Anna Misiaszek
sala nr 2p (pracownia techniczna), opiekunem jest Pan Zygmunt Nędza

  • Miejsce 3 – sala nr 210 (historii)  pod opieką Pani Marzeny Gawron,

Ocenie podlegały: gazetki ścienne i inne wywieszone w salach informacje, zieleń, porządek oraz ogólne wrażenie estetyczne.

L. Olejnik