ZST

Spotkanie po 50 latach!!!

dziennikW czwartek 11 czerwca, mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w Szkole grupę absolwentów klasy V dawnego Technikum Chemicznego. To dawni uczniowie klasy o kierunku „technologia przemysłu chemicznego”, którzy zdawali egzamin maturalny w 1965 r.!!! Minęło już 50 lat od ich Matury i dlatego chcieli odwiedzić mury swojej szkoły, poznać jej najnowszą historię oraz zwiedzić budynek pracowni. Interesowali się zwłaszcza, co jest oczywiste – pracowniami chemicznymi… Mogliśmy pochwalić się wspaniale odremontowaną i zmodernizowaną dzięki Grupie Azoty salą laboratoryjną 204p. Ale i inne pracownie zrobiły wrażenie na pamiętających doskonale warunki prowadzenia ćwiczeń chemicznych 50 lat temu.
Zebranych przywitał dyrektor Krzysztof Kołaciński, który rozpoczął „lekcję wychowawczą” od sprawdzenia listy obecności z oryginalnego dziennika kl. VTCh r. szk. 1964/65. Następnie przedstawił osiągnięcia uczniów i nauczycieli z ostatnich kilku lat. Absolwentów cieszyło bardzo, że Szkoła stara się utrzymać wysoką jakość nauczania,  ponieważ była ona zawsze (i jest nadal) przodującą szkołą techniczną w regionie. Zwrócili również uwagę na dbałość dyrekcji o utrzymanie i rozwój bazy dydaktycznej. Gratulowali działań, które doprowadziły do tego, że Szkoła znowu nawiązała dobrosąsiedzkie stosunki z Grupą Azoty S.A. – Partnerem Szkoły. Za świetny pomysł uznali podjęcie współpracy z takimi firmami jak Zakłady Mechaniczne Tarnów, Astor z Krakowa, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz stowarzyszeniami naukowo – technicznymi: NOT, SEP, SITPChem.
Przewodnikiem po szkole był dyr. A. Łopata – Bernacki, który jednocześnie sprawił Absolwentom wiele przyjemności, dając im możliwość przeglądania kroniki szkolnej z lat ich nauki. Było wiele radości przy rozpoznawaniu koleżanek i kolegów na starych fotografiach oraz przy śledzeniu okolicznościowych wpisów.
Społeczność ZST ciesząc się, że nasi Absolwenci pamiętają o Szkole, życzy im wszystkim dużo zdrowia, nadal wspaniałej kondycji i poczucia humoru.
DO ZOBACZENIA ZA 5 LAT (pamiętając o tym, że każdy z absolwentów jest mile widziany w ZST w każdej chwili) !!!
Dziękujemy Panom Absolwentom Antoniemu Marchwickiemu (nr 17 w dzienniku) i Stanisławowi Piwowarskiemu (nr 25 w dzienniku) za odszukanie Koleżanek i Kolegów oraz przygotowanie wspaniałego spotkania.