Konkurs na najładniejszą salę lekcyjną w roku szk. 2019/20

W dniu 15 stycznia 2020 r. komisja konkursowa w składzie: Pani Dyrektor Dorota Lis, Pani Lucyna Olejnik oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na czele z Przewodniczącym – Tomaszem Łobodą odwiedzili sale wykładowe i pracownie w obydwu budynkach szkolnych. Klasy były oceniane w skali od 1 do 6 punktów, przy czym zwracano uwagę na zieleń, gazetki ścienne i innego typu dekoracje, porządek i ogólne wrażenie estetyczne.

Ocenie nie podlegały sale, które w poprzedniej edycji konkursu zajęły trzy pierwsze miejsca, tj. 211, 19 i 9. Po raz pierwszy w historii konkursu w finałowej trójce znalazły się 2 sale z budynku pracowni:

I miejsce – sala nr 127p  (Pana Marka Płachty), ocena ogólna 34 punkty

II miejsce – sala nr 20 (Pani Teresy Moczyróg), ocena ogólna 32 punkty

III miejsce – sala nr 2p (Pana Zygmunta Nędzy), ocena ogólna 31 punktów

Tuż za podium znalazły się dwie sale: 18 (Pani Katarzyny Niemiec), ocena ogólna 30 punktów  oraz 209 (Pani Beaty Marchwickiej-Świętek), ocena ogólna 29,5 punktów.

Członkowie komisji konkursowej dzieląc się swoimi uwagami podkreślili, że sala 127p i 209 przeszły największą metamorfozę. Zwrócili też uwagę, że klasy w budynku głównym na ogół prezentują się dobrze. Zapewne odświeżenie ścian i drobne remonty w kilku z nich pozwoliłoby na stwierdzenie, że wszystkie sale cieszą oko swoim wyglądem.

Nagrodą za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie będą środki pieniężne przeznaczone przez Radę Rodziców na doposażenie i/lub upiększanie klas w następującej wysokości: I miejsce – 120 zł, II miejsce – 100 zł, III miejsce 80 zł. Są też pewne sugestie ze strony komisji konkursowej dotyczące wykorzystania tych środków – w sali 127p – dostosowana wyglądem do wystroju wnętrza szafka na sprzęt, który leży w pudełku kartonowym, a w Sali 2p nowe zasłony do okien.