Konkurs na najlepszego anglistę klas trzecich

Dnia 5 lutego 2018 r. w ramach Dni Kultury Szkolnej odbył się konkurs na najlepszego anglistę klas trzecich.
Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z klas: 3ia ,3ib ,3N ,3T ,3E i 3M. W ciągu 45 minut uczniowie rozwiązywali test,który obejmował ćwiczenia gramatyczne,leksykalne oraz zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Maksymalnie z testu można było uzyskać 100 punktów.
Wynijki konkursu przedstawiają się następująco:
miejsce1: MONIKA PAWULA-kl.3ia-88.5p.
miejsce2: FILIP KOT -kl.3M-85p.
miejsce3: KRZYSZTOF KOPEK-kl.3ia-81p.