KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Dnia 05.02.2018 r. w ramach Szkolnych Dni Kultury, na 1 godzinie lekcyjnej, w sali nr 210p. odbył się konkurs języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych. W konkursie wzięło udział 16 uczniów reprezentujących klasy: 1E, 1F/I, 1Ia, 1Ib, 1M, 1N oraz 1T/A. W ciągu 45 minut uczniowie rozwiązywali test słownikowo-gramatyczny składający się z ćwiczeń z przykładami o zróżnicowanym stopniu trudności, rozwiązywali rebusy oraz wykonywali ćwiczenie typu czytanie ze zrozumieniem. Maksymalnie można było uzyskać 85 punktów.
Najlepsze wyniki uzyskali:..
I miejsce – Maksymilian Krzoska klasa 1F/I (71,5p.)
II miejsce – Oskar Parys klasa 1M (70p.)
III miejsce – Patryk Ślaga klasa 1IA (68,5p.)
Laureatom serdecznie gratuluję!
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone przez Pana Dyrektora. Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostaną przedstawione przez nauczycieli języka angielskiego uczących w danej klasie.
Organizator konkursu: p. Ewa Wójtowicz