Sukcesy

Konkurs na symbol/logo klas pierwszych

W dniu 25.09.2019 r. prace złożone w czytelni oceniła komisja konkursowa w składzie:  Pani Dyrektor  Dorota Lis, Panie: Teresa Bajrak i Lucyna Olejnik oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej: przewodniczący Samorządu Szkolnego – Tomasz Łoboda, wiceprzewodniczący – Szymon Cebula, uczennice: Klaudia Cierpich i Aleksandra Ptak.

Oto werdykt komisji konkursowej:

I miejsce – klasa I F (wychowawczyni – Pani Anna Różycka),

II miejsce – kl. I TT (wychowawca – Pan Zygmunt Nędza)

III miejsce – kl. I T (wychowawczyni – Pani Beata Kotaś)

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców, w wysokości 150 zł – za zajęcie I miejsca, 100 zł – za zajecie II miejsca i 50 zł- za zajęcie III miejsca. Tuż  za podium znalazła się praca kl. I TN, która także znalazła wielkie uznanie w oczach jury.

Prace przygotowane na konkurs w większości wymagały dużego nakładu pracy, były pomysłowe i starannie wykonane.

Przy ocenie brano pod uwagę: wkład pracy; twórczą inwencję uczniów; uniwersalność symbolu, ogólne wrażenie estetyczne oraz zgłoszenie pracy do konkursu w oznaczonym terminie. Gratulujemy zwycięzcom!