Konkurs o Ignacym Mościckim – Patronie Szkoły

Chcąc dochować tradycji związanych z popularyzacją sylwetki Ignacego Mościckiego, dla uczniów klas pierwszych został ogłoszony konkurs. Niestety w obecnym roku nie mogliśmy zorganizować rywalizacji klas w zakresie wiedzy o tym wybitnym naukowcu, wynalazcy i polityku w dotychczasowej formie. Jury poprosiło więc zgłoszone dwuosobowe zespoły klasowe o przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej jego życia i działalności.

W rywalizacji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas pierwszych. Jury w składzie: Elżbieta Skowron, Marzena Gawron, Paulina Turaj 4T/A, Katarzyna Stasik 4T/A, Kamil Bernat 4T/A, Sonia Ździebko 4I/F, Karolina Stepek 4I/F oraz Kamil Gurgul 4I/F wybrało najlepsze prace.

W tym roku nie przyznano I miejsca. II miejsce zajęły ex aequo klasa 1TAT w składzie Oliwia Budzik i Gabriela Tabaczyńska oraz klasa 1TF w składzie Weronika Kłusek i Mateusz Król. III miejsca nie przyznano. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział. Nagrody zostaną wręczone w późniejszym czasie.

Wyróżnione prezentacje zostaną w przyszłości wykorzystane w pracy dydaktycznej przez przyszłych wychowawców klas w celu prezentacji sylwetki patrona szkoły.