KONKURS PLASTYCZNY „DRUGIE ŻYCIE”

W ramach Szkolnych Dni Kultury   zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  „Drugie Życie” , którego celem jest propagowanie idei transplantacji, poprzez zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie tej metody leczenia. Osoby chętne prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „DRUGIE ŻYCIE”

Organizatorami konkursu są Panie:  Anna Różycka ,Teresa Bajrak, Anna Fronc
Konkurs jest adresowany do uczniów klas I- IV.

CELE KONKURSU

Zwiększenie wiedzy młodzieży na temat dawstwa i transplantacji narządów oraz tkanek.
Propagowanie idei transplantacji.
Wyłonienie prac plastycznych najlepiej promujących transplantację.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy konkursu wykonują indywidualne prace promujące ideę transplantacji na formacie A3 lub A4 w dowolnej, trwałej technice plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, colage…) Można przesłać również zdjęcie  w formie JPG lub PDF na pocztę a.fronc@onet.
2. Na odwrocie pracy  należy umieścić metryczkę (można przesłać ze zdjęciem) – imię, nazwisko, klasę.
3. Prace należy  przekazać do koordynatorek konkursu – Pań: Teresy Bajrak, Anny Różyckiej lub Anny Fronc w terminie – do końca marca 2022 r.
4. Prace pozostają własnością organizatorów konkursu.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Oceny zgromadzonych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia.
3. Uczniowie, których prace zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania najlepszych prac na stronie internetowej szkoły.
5. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.