Konkurs plastyczny „Drugie życie”

W ramach Szkolnych Dni Kultury   zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  „Drugie życie” , którego celem jest propagowanie idei transplantacji, poprzez zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie tej metody leczenia. Osoby chętne prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO W RAMACH DNI KULTURY SZKOLNEJ POD NAZWĄ „DRUGIE ŻYCIE”

Organizatorami konkursu są Anna Różycka i Anna Fronc, nauczycielki w Zespole Szkół Technicznych.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas I- IV.

CELE KONKURSU

1. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom.
2. Propagowanie idei transplantacji.
3. Wyłonienie prac plastycznych najlepiej promujących transplantację.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy konkursu wykonują indywidualne prace promujące ideę transplantacji na formacie A3 lub A4 w dowolnej, trwałej technice plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika…). Można przesłać również zdjęcie wykonanej pracy w formie JPG lub PDF.
2. Na odwrocie pracy  należy umieścić metryczkę (można przesłać ze zdjęciem) – imię, nazwisko, klasę.
3. Prace należy przesłać na pocztę: (a.fronc@onet. eu) lub anna.rozycka@zst.tarnow.pl) albo przekazać do koordynatorek konkursu – Pań: Anny Różyckiej lub Anny Fronc w terminie – do końca marca 2021 r.
4. Prace pozostają własnością organizatorów konkursu.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Oceny zgromadzonych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia.
3. Uczniowie, których prace zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania najlepszych prac na stronie internetowej szkoły.
5. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.