Konkurs Plastyczny – Jesteśmy Pozytywni

Cele konkursu:

włączenie się w Ogólnopolską Kampanię ,, Biała Wstążka”
– popularyzowanie w środowisku lokalnym postaw przeciwstawiających się przemocy
– kreatywne spędzanie wolnego czasu
– kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

Technika wykonania prac:
– technika prac dowolna, do wyboru przez uczestnika konkursu: rysunek kredką, tuszem, akwarelą, itp.

– zalecany format prac plastycznych – A 4 ( lub większy )
– na odwrocie każdej pracy powinna znajdować się informacja o autorze: imię, nazwisko, klasa.

Z chwilą przekazania prac organizatorowi ( Zespół Szkół Technicznych) przechodzą one na jego własność.

Termin składania prac:
1. Prace uczestnicy składają do dnia 10 grudnia 2018 r do Pani Ewy Wójtowicz i Pani Anny Fronc (pedagoga )


Komisja konkursowa oceniać będzie:

– zgodność z tematem konkursu
– kreatywność, oryginalność i pomysłowość
– formę estetyczną pracy
– wartość artystyczną

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13 grudnia 2018 r.