ZST

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"

r0_bgNasza szkoła uczestniczy w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.
W związku z tym programem Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w bieżącym roku organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Zgłoszenia uczniów chcących wziąć udział w etapie szkolnym konkursu proszę kierować do p. Alicji Wiśniowskiej w terminie do 28 października (piątek). 

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.