ZST

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

flagge-deutschlandDnia 24.02.2014r. w ramach Szkolnych Dni kultury w auli szkolnej, odbył się  KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH zorganizowany przez panią mgr Annę Misiaszek. W konkursie wzięło udział sześć drużyn składających się z uczniów klas I. Konkurs dotyczył Austrii i Liechtensteinu. Uczestnicy konkursu odpowiadając na pytania  musieli wykazać się dużą znajomością elementów historii, geografii i tradycji tych krajów. Zwycięzcami w tym konkursie została drużyna klasy Ia, miejsce drugie zajęła klasa Iia, a na trzecim miejscu miejscu znaleźli się uczniowie z klasy IFot.

 
Kolejne miejsca zajęli:
4. I N
5. I E
6. I Ib
Zwycięzcom gratulujemy!