Konkurs wiedzy o kulturze i historii krajów anglojęzycznych

Dnia 5.02.18 w auli szkolnej odbył się konkurs wiedzy o kulturze i historii krajów anglojęzycznych. Wzięły w nim udział zespoły dwuosobowe z pięciu klas, wyłonione na drodze wcześniejszych eliminacji. Uczniowie brali udział w kilku konkurencjach i zdobywali punkty odpowiadając na pytania, rozpoznając utwory muzyczne i materiał wizualny oraz odgadując zagadki historyczne. Jury w składzie p. Katarzyna Niemiec, p. Marzena Nejman i p. Bożena Jaskólska czuwało nad przebiegiem konkursu i przyznawało punkty za właściwe odpowiedzi. Oto jak przedstawiają się ostateczne wyniki:…
Miejsce I. kl. 3Ia K.Kopek i J. Wojtaś
Miejsce II. kl. 3A S. J. Witek i B. Moryń
Miejsce III. kl. 1Ib  T. Ciurej i W. Kaczmarczyk
Miejsce IV. kl.3M Woźny i F. Kot
Miejsce V. kl. 2N J. Kuczek i M. Baran
 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a publiczności dziękujemy za doping dla drużyn i dobrą zabawę.
Oraganizator: B.Kotaś