Konsultacje dla rodziców

Zapraszamy serdecznie rodziców na konsultacje z nauczycielami
25 stycznia w godz. 15.30-17.00.

 

Wychowawcy dyżurować będą w  wyznaczonych salach, zaś pozostali nauczyciele będą oczekiwać na Państwa w pokoju nauczycielskim
i w auli (w budynku głównym).

Wychowawca klasy Sala
1 TA 204
1 TP 211
1 TTP 213
1 TEM 12
1 TF 115
1 TI 209
1TN 212
2 TAT 119
2 TEM 5p (budynek pracowni)
2 TI 210
2TN 122
3TAT 202
3TF 201
3TEN 20
3TI 14
4TA 203
4 TF 208
4 TI 211
4 TE 213A
4 TN 120
4 TT 118
4 A 121
4 E 17
4 F 19
4 I 18
4 N 9
4 T 212A