Bezinwazyjne metody pomiaru połączeń spawanych

W dniu 17.01.23 r. uczniowie klasy 2 TEM oraz 3 TAT mieli okazję posłuchać wykładu oraz uczestniczyć ćwiczeniach na temat bezinwazyjnych metod pomiaru połączeń spawanych. Ponad dwugodzinne zajęcia na temat rodzajów diagnostyki połączeń spawanych rurowych rozpoczął swoim wykładem pan Sebastian Węgłowski. Na początku przedstawił uczniom cel dokonywania takich badań, a następnie przedstawił różne metody wykrywania defektów, które powstają w spawie przy łączeniu rur metodami spawalniczymi. Słuchacze zostali zaznajomieni z metodami powierzchniowymi jak i objętościowymi. Do powierzchniowych metod pomiaru można zaliczyć: magnetyczno-proszkową oraz penetracyjną, a do metod objętościowych: radiograficzną i ultradźwiękową. Po krótkiej charakterystyce tych metod prelegent wraz ze swoim współpracownikiem przeszedł do praktycznego pokazu, angażując przy tym uczniów.

Żeby każdy z uczniów mógł praktycznie zobaczyć, dotknąć oraz wykonać badanie, cała klasa została podzielona na dwie grupy tzn. mechanicy i technolodzy. Każda z grup praktycznie poznawała dwie metody pomiarowe.

Pierwsza zajęła się metodą ultradźwiękową oraz radiograficzną. Uczniowie na wcześniejszych przygotowanych modelach dokonywali pomiaru defektów materiałów łączonych. Wykorzystywali przy tym głowicę ultradźwiękową, którą należało przyłożyć do materiału. Na monitorze uczniowie obserwowali obraz struktury wewnętrznej, w tym wypadku spawu. Na podstawie widma akustycznego oceniali jakość spawu. Drugą była metoda radiograficzna, uczniowie na podstawie zdjęć (negatywów) oceniali jakość spoin.

Natomiast druga grupa zajęła się badaniem penetracyjnym. Jako pierwszą uczniowie zastosowali metodę proszkowo-magnetyczna. Użyli do tego przyrządu wytwarzającego silne pola magnetycznego oraz środek z ferromagnetykiem. Po jego nałożeniu na badany materiał, silne pole magnetyczne w odpowiedni sposób kształtowało linie pola magnetycznego. Na tej podstawie uczniowie określali jakość wykonania spoiny. Drugą metodą, którą się zajmowali, była metoda penetracyjna, ale tym razem przy pomocy cieczy penetrującej, która wnikała do niekontrolowanych szczelin w materiale. Na podstawie „rysunków” (patrz zdjęcia) uczniowie mieli określić ,które miejsca są wadliwe. Po wykonaniu ćwiczeń grupy zamieniły się miejscami.

Uczniowie pozytywnie ocenili wykład, najbardziej jednak docenili możliwość wykonywania ćwiczeń.

Firma Gaz System współpracuje z naszą szkołą od paru lat, jej pracownicy prowadzą zajęcia dla uczniów klas chemicznych oraz mechanicznych. Opisane warsztaty odbyły się po raz kolejny. Widać, że współpraca ZST i Gaz -Systemu rozwija się doskonale i idzie w dobrym kierunku.

 

Opracował: Zygmunt Nędza