Konsultacje dla uczniów w szkole

Od 1 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje na terenie szkoły.

Uczniowie chcący skorzystać z tej możliwości kontaktują się przez e-dziennik z nauczycielem danego przedmiotu, który decyduje o konieczności spotkania ze względu na  specyfikę przedmiotu i indywidualną sytuację dydaktyczną ucznia.

Uczeń winien zgłosić się punktualnie w terminie wskazanym przez nauczyciela oraz zastosować się do wszystkich zasad bezpieczeństwa, które przed spotkaniem drogą elektroniczną przekaże mu nauczyciel, a w szczególności: być zdrowym, po wejściu do budynku Szkoły zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki, skierować się bezpośrednio do sali, w której odbywa się spotkanie, zabezpieczyć nos i usta maseczką lub chustą.