ZST

KURS CNC Organizowany w CKZiU

KURS CNC

Organizowany w CKZiU
OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE – OPERATOR/PROGRAMISTA CNC/

Kurs obejmuje 40 h teoretycznych i 60 h praktyki

 
Celem kursu jest nabycie kwalifikacji w zakresie:…
• Rzeczywistej obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki FANUC, SINUMERIK
• Samodzielnej pracy przy obsłudze oraz programowaniu tokarek i frezarek CNC
• Obróbki wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
• Umiejętności kontroli bieżących i ostatecznych wykonywanych wyrobów
• Doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie
• Tworzenia i wprowadzania ręcznego programu NC
• Umiejętności interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania
• Wykonywania różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy
• Znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych
• Umiejętności korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych, stosowanych przy stanowisku operatora CNC
• Umiejętności wykorzystania fachowej literatury (dostępna w trakcie kursów) związanej z doborem narzędzi i parametrów obróbki
Cena kursu: 1000zł
Kontakt do prowadzącego:
Grzegorz Szynal tel 695-822-518