ZST

Kurs SEP

Kurs SEP w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie. Kurs przygotowuje do złożenia egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną i uzyskania wymaganych ustawą kwalifikacji z zakresu eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.