ZST

Lekcja z Mistrzem

Tegoroczne Dni Kultury Szkolnej otworzyła (27.02.2017 r.) kolejna „Lekcja z Mistrzem”. Tym razem w charakterze Mistrza wystąpił absolwent ZST z roku szk. 2000/2001, kierunku „ochrona środowiska”- Pan Adam Masłoń. Obecnie jest on pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; w roku 2013 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na AGH w Krakowie, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Główne zainteresowania naukowe naszego gościa to ochrona środowiska wodnego… i oczyszczanie ścieków. Oprócz zainteresowań naukowych, związanych z pracą zawodową Pan Adam wymienił jako swoje pasje – filatelistykę, turystykę górską i bieganie (uczestniczył w maratonach i półmaratonach).

Dr inż. A. Masłoń w swoim wystąpieniu dużo miejsca poświęcił strukturze szkolnictwa wyższego i funkcjonowaniu wyższych uczelni ze szczególnym uwzględnieniem Politechniki Rzeszowskiej. Oprócz tego opowiedział, ilustrując wypowiedź fotografiami, o swoich badaniach naukowych, prowadzonych nad różnymi zbiornikami wodnymi, najczęściej nad Soliną oraz w laboratoriach. Przedstawił także różne aspekty życia studenckiego np. działalność w kołach naukowych, juwenalia…

Zapewne dla części uczniów klas trzecich i czwartych uczestnictwo w tej  „Lekcji z Mistrzem”,  będzie pomocne w  wyborze dalszej drogi życiowej.


fot. Kinga Dembosz 4f, Natalia Gądek  4f

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]