Leon Piwowarczyk laureatem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego

Gratulujemy Leonowi Piowarczykowi uczniowi klasy 1F, który zajął 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Żywe obrazy”, którego organizatorem było Grajewskie Centrum Kultury.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie fotografii odtwarzającej jedno z wybranych dzieł wielkich mistrzów malarstwa. Głównymi celami konkursu było upowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki przez nowoczesną prezentację korespondującą z postępem technicznym; rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych poszukiwań i interpretacji dzieła plastycznego; wspieranie pasji i uzdolnień młodzieży.