Nowe formy wsparcia zawodowego dla uczniów ZST i przyszłych” Żaków” Naszej Szkoły

Od roku 2020 do 2023  będzie realizowany projekt pt. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” , który będzie realizowany poprzez  innowacyjne – nowoczesne  kursy, szkolenia, warsztaty zawodowe, staże – praktyki w zakładach pracy, wycieczki w firmach i serwisach  a dla najzdolniejszych stypendia naukowe w kwocie 600 zł przez okres 10 miesięcy.

Dla Naszych przyszłych Żaków  i uczniów ZST proponujemy  kursy zawodowe:

  Kurs obsługa i programowanie robota

  Kurs grafika komputerowa

  Kurs programowanie gier komputerowych

  Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA

  Kurs programowanie obiektów

  Kurs programowanie aplikacji desktopowych

   Kurs programowanie aplikacji internetowych

   Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – z egzaminem czeladniczym

Kurs technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie

Kurs spawania metodą MAG

Kurs spawania metodą TIG

Kurs diagnostów samochodowych z elementami mechatroniki sam.

Kurs zmiana opon i prostowanie felg

Kurs  SEP DO 1 k V

          „ Zdobądź Nową Kwalifikacje –Dodatkowy Zawód”

EE.03 „Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych”

EE.08 „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci”

EE.05 „Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych”

MG.12 „Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów      pojazdów samochodowych”

MG.19 „Użytkowanie obrabiarek skrawających”

 „ Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze”

Język angielski branżowy

Zajęcia komputerowe z zakresu IC z następujących tematów:

  • Podstawy projektowania i tworzenia sieci komputerowych.
  • Tworzenie grafiki wektorowej w programie COREL DRAW.
  • CMS – strony internetowe.
  • Zaawansowane metody wykorzystanie pakietu biurowego MS office.
  • Modelowanie 3Dmax

Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy: kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota”

Warsztaty dla uczniów w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na Uczelniach”

  • Warsztaty z programowania
  • Warsztaty z grafiki i animacji 3D
  • System teleinformatyczne w transporcie
  • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego
  • Staże zawodowe i praktyki zawodowe

Wszystkich uczniów ZST, którzy  chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub poszerzyć nabyte wcześniej umiejętności zapraszam do udziału w kursach. Po ukończeniu szkoły powyższe kursy, szkolenia praktyki i staże pomogą Ci w szybkim znalezieniu atrakcyjnej pracy i dobrze płatnej. Można zapisywać się na wiele kursów –im więcej zdobędziesz kwalifikacji tym będziesz lepszym FACHOWCEM .

Wszystkie kursy są bezpłatne.

Zapisywać się można przez  e – dziennik do Koordynatora projektu  Roberta  Hosaja  lub na pocztę   e-mail  r.hosaja@gmail.com