Materiały i przybory pomocnicze podczas egzaminu

W zakładce Egzamin zawodowy zamieszczono komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których
mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2023 r.

Zachęcam do zapoznania się