Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR – rozstrzygnięty!

Najlepszy wynik w szkole w kategorii junior uzyskał:

Marcel Nosek z klasy 1IA – 100,75 pkt (zabrakło 0,5 punktu do wyróżnienia!)

Najlepszy wynik w szkole w kategorii student klasa II uzyskał:

Kacper Gondek z klasy 2IA

Najlepszy wynik w szkole w kategorii student klasa III i IV uzyskał:

Jan Witek z klasy IVA

Wszystkim zwycięzcom oraz pozostałym uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Nagrody dla uczniów z najlepszymi wynikami ufundowane przez Radę Rodziców ZST oraz dyplomy dla wszystkich uczestników zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

 

Szkolny koordynator konkursu: Marta Połomska – Skrabot

Dorota Bartoń