Sewilla – 8. dzień stażu

Informatycy poznawali zadania oraz narzędzia administracyjne. Kontrolowali wykorzystanie zasobów, archiwizowali systemy plików, kontrolowali zajętość przestrzeni dyskowej i atrybuty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa systemu. Podejmowali działania w celu utrzymania pożądanego poziomu bezpieczeństwa. Pierwsza grupa elektryków serwisowała urządzenia AGD u klienta. Przeprowadzała wywiad z klientami na temat nieprawidłowego działania urządzeń. Analizowała objawy nieprawidłowej pracy w celu określenia rodzaju i przyczyn usterek. Ponadto wykonywała pomiary kontrolne, lokalizowała miejsca uszkodzenia. Następnie, z zachowaniem zasad BHP, dokonywała demontażu uszkodzonego podzespołu, montowała nowy, sprawdzała poprawność montażu i połączeń elektrycznych, by próbnie uruchomić urządzenie według procedur serwisowych. Sporządzała dokumentację powykonawczą, rozliczała koszty i przekazywała klientowi zalecenia poprawnej eksploatacji urządzenia. Druga grupa elektryków wykonywała pomiary eksploatacyjne w instalacji elektrycznej.  Grupa elektroników zapoznawała się z serwomechanizmami stosowanymi w liniach automatyki przemysłowej. Poznawała zasady działania silnika krokowego i sposoby sterowania nim. Podłączała silnik do sterownika, próbnie go uruchamiała i sprawdzała jego funkcjonowanie w układzie.