Międzynarodowy projekt Berlin History – Digital Formats

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek, […]
Nie ma już tych miasteczek, przeminęły z cieniem,
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.

Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich”, 1947

 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w międzynarodowym projekcie Berlin History i Żydowskiego Muzeum Galicja „Digital Formats” wraz z niemieckim miastem Ravensbrück i serbskim Belgradem. Projekt obejmuje warsztaty, wycieczki edukacyjne i stworzenie aplikacji – wirtualnego przewodnika po Tarnowie składającego się z historycznych i współczesnych fotografii oraz krótkich opisów poszczególnych miejsc. Po zakończeniu projektu wirtualny przewodnik będzie dostępny online dla użytkowników z całego świata w wersji angielskiej i hebrajskiej.
Społeczności żydowskie tworzyły historię nie tylko Krakowa, Warszawy czy Białegostoku. Istniał także żydowski Tarnów, przewodnik poprowadzi nas po nieistniejącym mieście, którego ślady wciąż jeszcze są obecne w przestrzeni współczesnej. Opowie historię naszych sąsiadów, którzy współtworzyli Tarnów – jego kulturę, życie społeczne i gospodarcze.

Poniżej zdjęcia: Warsztaty pod Bimą.
Spacer po Tarnowie.  Z Adamem Bartoszem śladami historii wojennej.