Mikołajkowy dar krwiodawców z ZST

Tradycją  SK HDK stały się akcje mikołajkowe. 4 grudnia br. uczestniczyło w wyjściu do Regionalnego Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 19 osób. Byli to uczniowie klas: 3E – 4 uczniów, 3N – 5 uczniów, 3Ib – 2 osoby, 3T/A – 1 osoba, 3M – 1 osoba, 3F – 1 osoba, 4Ia – 2 osoby, 4Ib – 1 osoba i 4T – 2 osoby. Badania lekarskie wykluczyły 4 osoby z tej grupy. Jest to niewielka grupa i śmiało możemy stwierdzić, że jej skuteczność była bardzo wysoka. W jej wyniku osobom potrzebującym oddaliśmy ponad 7,5 litra tego najcenniejszego „pierwiastka życia”. Kolejną akcję planujemy w nowym 2020 roku do udziału w której serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczególne słowa zachęty kierujemy do uczniów klas drugich, którzy już od stycznia będą kończyli osiemnasty rok życia. Wszelkich Informacji udziela opiekun SK HDK mgr Marzena Gawron.