NAGRODA TARNOWSKIEGO ODDZIAŁU SEP

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH    Oddział Tarnowski

Regulamin   przyznawania nagrody im. Jana Szczepanika

Dla uczczenia Jan Szczepanika genialnego wynalazcy, wielkiego Polaka i znakomitego Obywatela miasta Tarnowa – Zarząd Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich na posiedzeniu w dniu 13.12.2005 r. uchwalił doroczne wyróżnienie pod nazwą „Nagroda im. Jana Szczepanika”. Nagroda ma na celu popularyzowanie osiągnięć Jana Szczepanika,  a także propagować kulturę techniczną i podnosić na wyższy poziom wiedzę z dziedzin szeroko pojętej elektryki i elektroniki. Rada Pedagogiczna przy  ZST podczas  typowania absolwentów  do nagrody  kierowała  się następującymi kryteriami ułożonymi wg stopnia ważności :

  1. Najwyższa w    szkole    średnia    ocena    z    przedmiotów    zawodowych – elektrycznych i elektronicznych
  2. Udział w konkursach i olimpiadach
  3. Aktywny udział   w  zajęciach  pozalekcyjnych   szczególnie o charakterze technicznym.

Kandydaci  wytypowani do Nagrody przez Radę Pedagogiczną :

  • Tomasz Łoboda z klasy IV Nubiegłoroczny Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej   w  Częstochowie
  • Przemysław Kusior z klasy IV E – tegoroczny Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej  w  Szczecinie

W imieniu  Dyrekcji ZST i Organizatora konkursu SEP oddział Tarnów, którego  Prezesem  jest  mgr inż. Janusz Onak  oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej Pana Grzegorza Bosowskiego – gratulujemy Absolwentom  kolejnego  sukcesu.