Nowe formy wsparcia zawodowego dla uczniów ZST Naszej Szkoły

Dzień dobry Żakowie ZST.

Wakacje się już kończą i czas pomyśleć o pogłębieniu swojej wiedzy i umiejętności technicznych, a zarazem zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.  W związku z powyższym od września 2020 ruszamy z kolejną turą kursów zawodowych i innych form wsparcia Naszych  uczniów w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”.  Proponowane formy :

  1. KKZ: „ Zdobądź Nową Kwalifikacje –Dodatkowy Zawód  „  dla wszystkich uczniów ZST

– EE.03 „Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych” (500 godzin) – 8 osób.

– EE.08 „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” (650 godzin) – 8 osób.

– EE.05 „Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych” (720 godzin) – 8 osób.

– MG.12 „Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” (450 godzin) – 8 osób.

– MG.19 „Użytkowanie obrabiarek skrawających” (650 godzin) – 8 osób.

              Wszystkie kwalifikacje kończą się egzaminem . 

      2.Kursy zawodowe: dla wszystkich uczniów ZST

Kurs  SEP (50 godzin)–30 osób. (egzamin Państwowy) . Wiek  ukończone 18 lat

Kurs obsługa i programowanie robota (20 godzin) – 20 osób.

Kurs innowacyjna nauka projektowania i tworzenie produktu (30 godzin)–30 osób.

Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA (25 godzin) – 40 osób.

Kurs grafika komputerowa (30 godzin) – 10 osób.

Kurs programowanie obiektów (40 godzin) – 10 osób.

Kurs programowanie aplikacji desktopowych (50 godzin) – 10 osób.

Kurs programowanie aplikacji internetowych (50 godzin) – 10 osób.

Kurs programowanie gier komputerowych (50 godzin) – 30 osób.

Kurs spawania metodą MAG (145 godzin) – 70 osób.  (Egzamin Państwowy ) Wiek  ukończone 18 lat

Kurs spawania metodą TIG (145 godzin) – 70 osób.    (Egzamin Państwowy) Wiek  ukończone 18 lat

Kurs zmiana opon i prostowanie felg (15 godzin) – 10 osób.

 

  1.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: dla technika elektryka , elektronika , mechanika i informatyka.

– Język angielski branżowy (30 godzin) – 56 osób.

– Zajęcia komputerowe z zakresu ICT (30 godzin) – 96 osób) z następujących tematów:

  • Podstawy projektowania i tworzenia sieci komputerowych.
  • Tworzenie grafiki wektorowej w programie COREL DRAW.
  • CMS – strony internetowe.
  • Zaawansowane metody wykorzystanie pakietu biurowego MS office.
  • Modelowanie 3Dmax

– Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy: kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota” (15 godzin) – 10 osób.

 

4.Warsztaty dla uczniów w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na Uczelniach :

dla technika elektryka , elektronika , mechanika i informatyka. Wiek  ukończone 18 lat

 

– Warsztaty z programowania – 50 osób.

– Warsztaty z grafiki i animacji 3D – 50 osób.

– System teleinformatyczne w transporcie – 50 osób.

– Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego – 50 osób.

5. Wizyty zawodoznawcze dla wszystkich klas:  technika elektryka , elektronika , mechanika i informatyka. 

W zakładach pracy, przedsiębiorstwach i firmach prywatnych  z zachowaniem wszystkich przepisów  sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią.

Uczniowie, którzy chcą zgłosić swój udział oraz Żakowie zapisani w czerwcu na w/w formy wsparcia proszę o potwierdzenie udziału oraz uzupełnienie zgłoszenia wg planu:

a) Nazwisko i imię

b) Pesel

c) Klasa

d) Numer telefonu do ucznia

e) Średnia ocen ( z świadectwa)

f) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych

g) Udział w olimpiadach

h) Zamieszkanie wieś / miasto

i) Rodzina wielodzietna

 

Szczegóły i kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia określone są w Regulaminach rekrutacji dostępnych na  stronie. http://tarnowckz.pl/aktualnosci_projekt/informacja-o-projekcie-kwalifikacje-zawodowe-sukcesem-na-rynku-pracy-ii/

Wszystkich Uczniów ZST którzy  chcą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe lub poszerzyć nabyte wcześniej umiejętności zapraszamy do udziału w kursach –liczba miejsc ograniczona. Po skończeniu szkoły powyższe kursy pomogą Ci w szybkim znalezieniu atrakcyjnej pracy i dobrze płatnej. Można zapisywać się na wiele kursów –czym więcej zdobędziesz kwalifikacji tym będziesz lepszym FACHOWCEM . Wszystkie kursy są bezpłatne.

Zapisywać się można przez  e – dziennik   do 5.09 .2020 Koordynatora projektu  Roberta  Hosaja.