Najładniejsza sala lekcyjna w roku szk. 2018/2019

W dniu 11 lutego 2018 r. przeprowadzono ocenę poszczególnych klas  w obydwu budynkach szkolnych. W skład komisji konkursowej wchodzili przedstawiciele Samorządu Szkolnego – Tomasz Łoboda, Szymon Cebula, Kamil Żaba i Julia Gąciarz, oraz Rady Pedagogicznej ZST Pani – Anna Misiaszek (której sala triumfowała w ubiegłorocznym konkursie)  i Pani Lucyna Olejnik. Jak zwykle komisja konkursowa zwracała uwagę na czystość sal, aktualność wywieszonych informacji, zieleń i ogólne wrażenie estetyczne.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce zajęła sala j. niemieckiego (nr 211), której opiekunką jest Pani Dyrektor Dorota Lis;

ocena ogólna 33 p.

II miejsce przypadło sali j. polskiego (nr 19), którą opiekuje się Pani Dyrektor Beata Łabno;

ocena ogólna 32 p.

III miejsce zajęła sala multimedialna (nr 9), której opiekunką jest Pani Daria Szydłowska,

ocena ogólna 31p.

Tuż za podium uplasowała się sala nr 18  j. angielskiego (opieka Pani Katarzyna Niemiec) – ocena ogólna 30 p.  i ex aequo sala nr 122 języka niemieckiego (opieka Pani Katarzyna Pokorny) i sala nr 213A języka angielskiego (opieka Panie Beata Marchwicka-Świętek i Karolina Rejkowicz).

Klasy lekcyjne w budynku pracowni uzyskały nieco niższe oceny, ale zdecydowanymi liderami w konkursie były: sala 104p (opieka Pan Andrzej Kieć), sala nr 237p (opieka Pani Anna Puda-Skowron) i sala nr 2p (opieka Pan Zygmunt Nędza).

 

Nagrodą za zajęcie trzech pierwszych miejsc będą środki pieniężne przeznaczone przez Radę Rodziców na dalsze upiększanie klas w następującej wysokości: I miejsce – 120 zł, II miejsce – 100 zł, III miejsce 80 zł.