ZST

NAJLEPSZY ANGLISTA-MATURZYSTA

 

Wydarzenia szkolneWyniki szkolnego konkursu

z języka angielskiego
NAJLEPSZY ANGLISTA-MATURZYSTA

 
Znamy już zwycięzców szkolnego konkursu językowego  przeprowadzonego wśród uczniów klas maturalnych w dniu 27 lutego 2014 roku. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas IV TSK , IV TEAP , IV TiN i IV FOT. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami testowymi sprawdzającymi znajomość słownictwa, gramatyki oraz rozumienie tekstu pisanego.
Zwycięzcami konkursu NAJLEPSZY ANGLISTA-MATURZYSTA zostali :
–  Szymon Judasz ( z kl. IV TSK) , który zdobył   I MIEJSCE
– Tomasz Kowal (  z kl. IV TEAP) , który zdobył  II MIEJSCE
–  Jan Gałuszka ( z kl IV TiN) , który zdobył  III MIEJSCE
 
Gratulujemy uczniom , którzy wykazali się wysokimi umiejętnościami językowymi.  Nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo  Oxford  University Press wraz z dyplomami zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystości pożegnania uczniów klas maturalnych w kwietniu 2014 roku.
Organizatorem konkursu była mgr Bożena Jaskólska – nauczyciel języka angielskiego.