Najlepszy Humanista ZST – wyniki konkursu

W dniach 28 stycznia i 1 lutego 2021 r. odbył się pisemny konkurs na Najlepszego Humanistę ZST. Wśród uczestników z klas drugich największą liczbę punktów zdobyła Magdalena Wideł z kl. 2TT, jej więc przypadł tytuł Najlepszej Humanistki klas 2-gich. Tuż za nią uplasowała się Aleksandra Burza z kl. 2T.

W klasach trzecich najlepsza okazała się Kamila Pajdo z kl. 3A, drugie miejsce zajęła Magdalena Zachara z kl. 3IA, a trzecie Wojciech Magiera również z kl. 3IA.

Najlepszym Humanistą klas czwartych został Mikołaj Korecki z kl. 4T, wyprzedzając Tadeusza Gładysza z kl. 4IA i Bartosza Blachę z kl. 4IB.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni ocenami z języka polskiego, otrzymają także nagrody książkowe.

Gratulacje dla Najlepszych Humanistów ZST!