Akcja Żonkile

ZST bierze udział w akcji „Żonkile” upamiętniającej rocznicę powstania w getcie warszawskim.