Nowa rekrutacja Stypendialna

W 2020/2021 roku rozpoczynamy realizację różnych form dokształcania zawodowego uczniów zaplanowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach  10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego. W związku z powyższym informujemy, iż w ramach w/w projektu  rozpoczynamy nabór do stypendium dla młodzieży, która z przedmiotów zawodowych otrzymała średnią ocen 4,5 i wzwyż na końcu roku szkolnego. Szczegółowe informacje zostały przesłane na e-dziennik.

Pozdrawiam i życzę słonecznych wakacji.

Koordynator Robert Hosaja