Nowe komunikaty w sprawie egzaminu maturalnego

W zakładce egzamin maturalny zostały zamieszczone nowe dokumenty związane z przebiegiem egzaminu maturalnego w ZST.