Uwaga zdający egzamin z kwalifikacji

W zakładce Egzamin Zawodowy zostały zamieszczone nowe dokumenty związane z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020  FORMUŁA 2017 Aktualizacja 25.05.2020r.
  • INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020  FORMUŁA 2012 Aktualizacja 25.05.2020r.
  • Komunikat o przyborach część praktyczna VI-VII 2020
  • Komunikat o przyborach część pisemna VI-VII 2020
  • Daty i sale egzaminów Formuła 2017 oraz Formuła 2012 w VI-VII 2020r.
  • Wykaz zdających część praktyczną na poszczególnych zmianach egzaminów z kwalifikacji: AU.08,  AU.23, EE.05,  EE.03,  EE.08,  MG.20