Nowe władze SKT PTTK „Wehikuł”

W dniach 4-5 marca 2022 r. w Zajeździe PTTK „Pod Roztoką” w Rytrze odbył się Zlot Członków Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK Nr 63 „Wehikuł”. Uczestnicy w zimowych warunkach wędrowali szlakami Beskidu Sądeckiego na trasie Rytro – Cyrla – Rytro oraz Piwniczna-Zdrój – Niemcowa – Kordowiec – Rytro.
Podczas Zlotu zwołane zostało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu .
Przed rozpoczęciem Zebrania nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich i odznak organizacyjnych PTTK 6 nowym członkom z klas 1-szych i 2-gich oraz 4 absolwentom m.in. dwóm założycielom Klubu sprzed 30 lat.
Ta kadencja władz, przez ograniczenia spowodowane pandemią, trwała ponad 2 lata. Zebrani członkowie Klubu wysłuchali sprawozdań ustępujących władz za okres 29.02.2020 r. – 5.03.2022 r. przedstawione przez prezesa Zarządu Klubu kol. Krystiana Pilasa i skarbnika Klubu kol. Magdalenę Stec oraz prezesa Komisji Rewizyjnej Klubukol. Miłosza Chlebusia. W wyniku dyskusji Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie programu działania na następną kadencję, która rozpoczyna się w roku obchodów Jubileuszu 30-lecia SKT.
Podziękowania od opiekuna Klubu Pawła Golca, z owacyjnymi brawami uczetników Zebrania, za pracę w Klubie i wzorowe pełnienie funkcji prezesa Zarządu a wcześniej skarbnika Klubu otrzymał kol. Krystian Pilas.
Pięciu tegorocznych maturzystów – Krystian Pilas, Miłosz Chlebuś, Szymon Adamczyk, Bartosz Lech, Marcin Zwierzyński – za 4 letnią działalność w Klubie, otrzymało z rąk opiekuna Klubu Pawła Golca pamiątkowe kubki ze zdjęciem rajdowym i logo Klubu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Klubu weszli:

  • Gabriela Tabaczyńska kl. 2 TAT – Prezes Zarządu Klubu,
  • Oliwia Budzik kl. 2 TAT – Wiceprezes Zarządu Klubu,
  • Gabriel Skruch kl. 1 TI – Wiceprezes Zarządu Klubu,
  • Marceli Stańczykiewicz-Kudła kl. 1 TI – Sekretarz Zarządu Klubu,
  • Adrian Wajda kl. 2 TAT – Skarbnik Klubu,
  • Sebastian Hajdas kl. 1 TEM – Członek Zarządu Klubu,
  • Maksymilian Stepek kl. 2 TAT – Członek Zarządu Klubu.

Do Komisji Rewizyjnej Klubu zostali wybrani:

  • Magdalena Stec kl. 3 TT – Prezes Komisji Rewizyjnej Klubu,
  • Justyna Pytel kl. 3 TT – Wiceprezes Komisji Rewizyjnej Klubu,
  • Jan Kiełbania kl. 3 T – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Klubu.

Organizatorem Zlotu była Magdalena Stec, a za przeprowadzanie Walnego Zebrania odpowiadali prezesi ustępujących władz: Zarządu Klubu – Krystian Pilas oraz Komisji Rewizyjnej Klubu – Miłosz Chlebuś.

FOTOGALERIA – WYBORY


FOTOGALERIA – ZLOT