Nowe władze „Wehikułu”

Dnia 4 marca 2023 r. w Zdyni, w Beskidzie Niskim, podczas Zlotu Członków Klubu, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł”. Podczas Zebrania zostały wręczone nowym członkom Klubu legitymacje oraz znaczki organizacyjne PTTK. W imieniu ustępującego Zarządu, sprawozdanie za okres rocznej kadencji przedstawiła Gabriela Tabaczyńska (3 TAT), sprawozdanie finasowe Oliwia Budzik (3 TAT) a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Wiktor Wróbel (3 TF). Zebranie podjęło uchwałę w sprawie programu działania na kolejną kadencję.

W wyniku wyborów do Zarządu Klubu weszli:

 • Oliwia Budzik (3 TAT) – prezes Zarządu Klubu,
 • Michał Piętowski-Kędra (2 TN) – wiceprezes Zarządu Klubu,
 • Julia Słowik (1 TA) – sekretarz Zarządu Klubu,
 • Maksymilian Stepek (3 TAT) – skarbnik Klubu,
 • Kamil Radziszewski (2 TI) – członek Zarządu Klubu,
 • Rafał Rapacz (2 TI) – członek Zarządu Klubu,
 • Mikołaj Szeląg (1 TI) – członek Zarządu Klubu.
 • Do Komisji Rewizyjnej Klubu zostali wybrani:

 • Gabriela Tabaczyńska (3 TAT) – prezes Komisji Rewizyjnej Klubu,
 • Ksawery Zelek (3 TI) – wiceprezes Komisji Rewizyjnej Klubu,
 • Jakub Więcek (2 TEM) – sekretarz Komisji Rewizyjnej Klubu.
 • Uczestnicy Zlotu, przed Walnym Zebraniem, w piątek 3 marca zwiedzili Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu a w sobotę 4 marca wędrowali na szczyt Rotunda (771 m n.p.m.), na którym znajduje się cmentarz wojenny nr 51 z I wojny światowej,

  W imprezie uczestniczyło 48 uczniów – członków SKT pod opieką Pawła Golca, Tomasza Pikusy i Zygmunta Nędzy.

  Zlot zorganizowała Oliwia Budzik (3 TAT) a za przebieg Zebrania odpowiadała Gabriela Tabaczyńska (3 TAT).

  FOTOGALERIA – WYBORY


  FOTOGALERIA – ZLOT