Wyniki konkursu z języka angielskiego dla klas drugich

Dnia 24.02.2023r. odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas drugich. W konkursie wzięło udział 16 uczniów, którzy w ciągu 45 minut rozwiązywali test sprawdzający znajomość zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności językowych. W teście można było uzyskać maksymalnie100 punktów. Zwycięzcą konkursu został Oliwier Podstawa z kl. 2TI zdobywając 80.5 %.

Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostały przekazane nauczycielom języka angielskiego.

Nagroda ufundowana przez Radę Rodziców zostanie wręczona w dniu 16.03.2023r. Gratuluję zwycięzcy.

Organizator: B.Kotaś