ZST

Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego

IMG_0903      Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego ZST w składzie: Patrycja Bachara (2A), Kinga Zając (2A) oraz Jakub Faliszewski (2Ia) będzie wspierać działania przewodniczącego Marka Kądzielawy (1N). Miejmy nadzieję, że będą oni w stanie rozwiązywać trudne dla społeczności uczniowskiej sprawy, jak choćby problem obuwia zamiennego oraz staną się inicjatorami wielu interesujących imprez szkolnych. Nowy zarząd liczy na bliską współpracę z przewodniczącymi klas i wszystkimi  pomysłowymi uczniami naszej szkoły.