ZST

Komunikat Dyrektora ZST w sprawie zakresu umowy z Zakładami Mechanicznymi

Zakłady Mechaniczne Tarnów  miniW związku z zawarciem w dniu 24 kwietnia 2015 r., umowy o współpracy pomiędzy ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI TARNÓW S.A. a Zespołem Szkół Technicznych mającej na celu wspieranie uczniów ZST w zdobywaniu nowoczesnej wiedzy technicznej oraz aktywne podnoszenie jakości nauczania, przedstawiam obszary i działania objęte tą umową.
ZAKŁADY MECHANICZNYMI TARNÓW, jako Opiekun szkolnictwa zawodowego i Partner Zespołu Szkół Technicznych zobowiązały się do:…
1. Zatrudniania 2 absolwentów ZST z każdego rocznika, oferując jednocześnie
możliwość sfinansowania im studiów zaocznych na kierunku zgodnym z potrzebami
Zakładów;
2. Organizacji praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych dla uczniów kierunków
elektronik, elektryk i informatyk na terenie Zakładów;
5. Współpracy w zakresie organizacji specjalistycznych zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez fachowców z Zakładów Mechanicznych;
6. Współorganizacji doskonalenia nauczycieli w zakresie nowoczesnych technologii
przemysłowych;
7. Nieodpłatnego prowadzenia zajęć seminaryjnych i szkoleń z zakresu najnowszych
osiągnięć techniki ze szczególnym uwzględnieniem techniki pomiarowej;
8. Przekazywania, wypożyczania i udostępniania sprzętu i urządzeń do celów
dydaktycznych;
9. Wspierania finansowego za pomocą celowej darowizny przeznaczonej na zakup
wyposażenia pracowni specjalistycznych;
10. Fundowania stypendiów dla najlepszych uczniów oraz nagród rzeczowych dla
zwycięzców konkursów i olimpiad technicznych;
11. Występowania jako jednostka wspierająca projekty w przypadku aplikowania przez
ZST o dofinansowanie w ramach projektów unijnych.

Dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński