Nowy Zarząd SKT PTTK "Wehikuł"

W dniach 14 – 16 grudnia 2012 r. odbył się Zlot Członków Klubu „Wehikuł”. Uczestniczyło w nim wraz z opiekunem 16 osób.
W sobotę – 15 grudnia w Schronisku PTTK na Magurze Małastowskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu. Podczas Zebrania ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z pracy za okres kadencji, ustalono kierunki działania na kolejny rok i wybrano nowy Zarząd Klubu oraz delegatów na Zjazd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej”. Prezesem Zarządu Klubu został Kamil Bachara z klasy III TSK.

Zarząd Klubu ukonstytuował się w składzie:

 • Wiceprezes – Jarosław Knapik kl. III TSK
 • Wiceprezes – Kamil Kołodziej kl. III TSK
 • Sekretarz – Natalia Liro kl. II TACH
 • Skarbnik – Sergiusz Rostek kl. II TM
 • Członkowie Zarządu: Klaudia Kapusta kl. 1 F
  Adam Jarzębak kl. III TSK

Delegatami na Zjazd Oddziału PTTK zostali wybrani:

 • Kamil Bachara
 • Paweł Golec
 • Jarosław Knapik
 • Michał Niemiec