ZST

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2013

ZST DEN14 października w auli szkolnej odbyła się uroczysta akademia z okazji święta Edukacji Narodowej, na którą przybyli goście: wiceprezes Grupy Azoty spółka „Prorem” mgr inż. Andrzej Paryła, dyrektor Centrum Infrastruktury Grupy Azoty mgr inż. Stanisław Oczkowicz, dyrektor d/s rozwoju Grupy Azoty, spółka „Automatyka” mgr inż. Franciszek Bernat, proboszcz Parafii pw. NMP w Tarnowie – Mościcach mgr Artur Ważny, prezes Fundacji im. I. Mościckiego mgr inż. Tadeusz Szumlański, przewodniczący Rady Rodziców przy ZST p. Leszek Wajda, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców przy ZST p. Elżbieta Zaremba…

Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Kołaciński podziękował za pracę wszystkim nauczycielom i w dowód uznania wręczył Nagrody Dyrektora ZST wyróżniającym się pracownikom szkoły.
Po zakończeniu oficjalnej części młodzież z klas 4 Fot, 2 M, 4 Teap, 4 Tin oraz 1 Fot zaprezentowała program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem Pani Ewy Michałek, przy współpracy Pani Bożeny Jaskólskiej.
Goście zebrani w auli wysłuchali wakacyjnych dialogów wygłoszonych w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim oraz greckim. W trakcie programu zaprezentowany koncert skrzypcowy, skecze, piosenki a także niezwykle energicznie wykonany taniec „Gangnam Style” w aranżacji opracowanej przez uczniów klasy 4 Fot.
Wykonawcy w finałowej scenie odśpiewali „Sto lat” z dedykacją dla wszystkich nauczycieli. Widzowie  gromkimi brawami podziękowali za występ.