ZST

Pasowanie uczniów klas pierwszych

F62C8272Dzień 14 października, jak nakazuje tradycja był okazją do świętowania Dnia Nauczyciela.
Podobnie jak w poprzednich latach z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów Zespołu Szkół Technicznych. W bieżącym roku szkolnym 178 uczniów rozpoczęło naukę w murach ZST.
W szkolnej auli zgromadzili się uczniowie wraz z wychowawcami, a po wprowadzeniu sztandaru szkoły, głos zabrał Dyrektor ZST – mgr inż. Krzysztof Kołaciński

Serdecznie powitał pierwszoklasistów i życzył im wytrwałości, sukcesów w nauce i zapału w do pracy.
W swoim przemówieniu podkreślił, że szkoła stwarza wszelkie możliwości uczniom i wychowankom do realizacji swoich pasji i rozwoju zainteresowań. Wspomniał również o korzyściach jakie daje uczniom współpraca z Grupą Azoty m. in.  szansa zatrudnienia  dla 10 absolwentów rocznie, stypendia dla najzdolniejszych.
Następnie uczniów powitała przedstawicielka Samorządu Szkolnego – Beata Dusza, która przekazała swoim młodszym kolegom życzenia zdrowia i wytrwałości, a także podzieliła się refleksjami na temat nauki w ZST.
Przedstawiciele klas pierwszych, zostali pasowani i złożyli uroczystą przysięgę.
Pani Marzena Gawron ogłosiła wyniki konkursu na najlepsze logo klas pierwszych. Jury przydzieliło:
1 miejsce – klasa 1 E,
2 miejsce – klasa 1 A,
3 miejsce – klasa 1 F.
Klasy otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców.
Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły w drugiej części uroczystości uczniowie mieli okazję obejrzeć program artystyczny poświęcony osobie patrona szkoły Ignacego Mościckiego. Program  przygotowany przez Pana Pawła Kalitę oraz uczniów ZST składał się z komentarzy dotyczących naukowych i politycznych osiągnięć I. Mościckiego oraz prezentacja filmu biograficznego o patronie – wielkim Polaku i Prezydencie II RP.